ATRANKA PRADINIŲ UGDYMO PROGRAMOS MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI