....

Informuojame, jog laikydamiesi visų atsargumo priemonių ir vyriausybės nurodymų interesantus aptarnaujame nuotoliniu būdu.