Dėl pradinų klasių mokinių ugdymo nuo kovo 22 d.

Kovo 17 d.  buvo priimtas LRV nutarimas leidžiantis ugdymą įstaigose pagal pradinio ugdymo programą, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus saugumo reikalavimus. Nuo pirmadienio, kovo 22 d. , laukiame į klases grįžtančių 1-4 klasių mokinių. 5-8 klasių mokiniai toliau ugdomi nuotoliniu būdu. Informacija apie kontaktinės veiklos atnaujinimą 1-4 klasių mokiniams.

Ugdymo organizavimas

- mokykloje maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas;

- vienos klasės veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje;

- skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai. Patekimui į mokyklą lieka tokia pati tvarka, kokia buvo iki karantino įvedimo gruodžio mėnesį, išlieka toks pat mokyklos erdvių suskirstymas spalvinėmis zonomis, Į mokyklą gali patekti tik darbuotojai ir mokiniai;

- pailgintos dienos grupių veikla atnaujinama nebus (siekiant riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus);

- maksimaliai bus išnaudojamos galimybės pamokas ir kitas veiklas organizuoti atvirose erdvėse lauke;

- nevykdomos interaktyvios veiklos, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusios su sportu, dainavimu).

Mokinių maitinimas

- progimnazijos valgykla veiks. Ilgosios pertraukos metu mokiniai bus maitinami maksimaliai išnaudojant klasių izoliacijos principo taikymą (kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia erdve pagal iš anksto parengtą grafiką);

- pertraukų laikas įprastinis. Jį (ir maitinimo srautus) pamatysite čia Pamokų laikas 2020-2021_taisytas.pdf - Google Drive ;

Mokinių vežimas mokykliniu autobusu

- nuo pirmadienio atnaujinamas mokinių vežimas mokyklinių autobusu laikantis nustatytų saugumo reikalavimų;

- mokyklinis autobusas važiuos rudenį patvirtintu grafiku. Jį rasite čia: Pavezejimas_2020_gruodis.pdf - Google Drive

Kita svarbi informacija

- klasių mokytojos su Jumis susisieks dėl mokinių lankomumo nuo pirmadienio, kovo 22 d. Mums labai svarbu žinoti grįžtančių vaikų skaičių ir duomenis apie mokinius, kurie serga, kuriems paskirta saviizoliacija arba jie neatvyks į mokyklą dėl kitų objektyvių priežasčių (pvz., lėtinės ligos ir baimė ar rizika užsikrėsti ir pan.). Prašome bendradarbiauti su mokytojomis ir informuoti apie problemas. Mokyklai būtina žinoti vaikų skaičių užtikrinant vežiojimą, maitinimą;

- kaukės pradinių klasių mokiniams nėra privalomos (tačiau ir nedraudžiamos);

- labai prašome neišleisti į mokyklą vaikų, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimų takų infekcijos požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Sveikatos priežiūros specialistė stebės ir vertins mokinių sveikatą.

- jeigu iškils klausimų bendraukite su klasės mokytoja, mokyklos administracija.

Laukia nemenkas iššūkis. Tik visų sąmoningumo ir atsakingumo dėka jį įveiksime. Laikykimės saugumo ir higienos reikalavimų. Saugokime save ir kitus.