Pradinukų darbuose – svajonių profesijos

Balandžio 24 d.–gegužės 8 d. progimnazijos 1–4 klasių mokiniai dalyvavo parodoje-konkurse „Mano svajonių profesija“.

Pradinukai su savo klasių mokytojomis integravo klasių valandėles ir pasaulio pažinimo, dailės ir technologijos pamokas – peržiūrėję pateiktas vaizdo medžiagas apie profesijas, argumentavo profesijų pasirinkimo svarbą, pristatė savo tėvelių profesijas, vykdė kitas integruotas veiklas.  

Pakviesti svajoti, fantazuoti ir kurti apie savo svajonių profesiją, jaunieji mažvydiečiai kūrybiškai naudodami įvairias menines raiškos priemones ir technikas vaizdavo savo svajonių profesiją.

Darbų rezultatais buvo galima pasigėrėti dvi savaites – mokinių darbai buvo eksponuojami mokyklos koridoriuose.

Įvertinusi kūrybiškumą atskleidžiant temą, technikų panaudojimą, darbų originalumą ir bendrą estetinį vaizdą komisija paskelbė parodos-konkurso laureatus.

Karjeros specialistė Daiva Poškienė

https://youtu.be/dvxW3LnRxFc