Kvalifikacijos kėlimo kursai Heraklione

 

Gegužės 13-20 dienomis mokytojos L. Ugianskienė ir A. Zinkienė dalyvavo  projekto ERASMUS+kvalifikacijos kėlimo vizite Heraklione Graikijoje.  Mokymuose „Aplinkosauginis švietimas“ ir „Įtraukusis ugdymas visiems“  susipažinta su aktualiais švietimo klausimais, tikslais ir praktikos įtraukimu į mokymo procesą. Mokytojos dalyvavo diskusijose, įsitraukė į aktyvias veiklas, lankėsi mokykloje ir stebėjo ugdymo procesą, dalyvavo pokalbyje apie Graikijos švietimo sistemą, iššūkius ir naujoves, susipažino su Herakliono istorija ir kultūra.

Kursuose buvo nagrinėtos pagrindinės aplinkosauginio švietimo, pilietiškumo ir tvarumo mokymosi strategijos, mokymąsi palengvinančių priemonių ir metodų apžvalga, veiklos, lavinančios kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius.