Kvalifikacijos kėlimo kursai Florencijoje

 

Birželio 10 – 15 dienomis  pradinių klasių mokytojos dalyvavo projekto ERASMUS+kvalifikacijos kėlimo kursuose Florencijoje, Italijoje. Mokytojos Nideta Kaluževičienė ir Nerija Piliukaitienė  gilino žinias kursuose „ Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools“, o Aurelija Girskytė – Mockienė „ChatGPT and Basic AI Tools“.