Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija skelbia atranką rusų kalbos (II-osios užsienio kalbos) mokytojo (-os) pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

  • atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus muzikos mokytojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
  • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
  • gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo(si) metodus pamokose;
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
  • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti visą dokumentą...

Asmens duomenų apsauga.

Prašymo forma.