Klasių vadovai

KLASIŲ VADOVAI
2018-2019 m. m.

Ambrolaitienė Rima - I priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Statkienė Valerija - II priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Gavėnienė Ramutė - 1a klasės vadovė
Krapavickienė Roma - 1b klasės vadovė
Skrodenienė Rasvita - 1c klasės vadovė
Bušeikienė Virginija - 1d klasės vadovė
Bredelienė Ligita - 2a klasės vadovė
Piliukaitienė Nerija - 2b klasės vadovė
Martinavičienė Gražina - 2c klasės vadovė
Tamašauskienė Ligita - 3a klasės vadovė
Paulauskienė Rasa - 3b klasės vadovė
Žilienė Gražina - 3c klasės vadovė
Baranauskienė Edita - 4a klasės vadovė
Urbanavičienė Inga - 4b klasės vadovė
Urbutienė Rasa - 4c klasės vadovė
Danienė Daiva - 5a klasės vadovė
Srugys Fabijonas - 5b klasės vadovas
Alysienė Raimonda - 5c klasės vadovė
Ugianskienė Lina – 6 a klasės vadovė
Zobėlienė Lina – 6 b klasės vadovė
Petkuvienė Jolita – 6 c klasės vadovė
Kiliokaitienė Danutė – 7 a klasės vadovė
Lebrikienė Rima – 7 b klasės vadovė
Skulskienė Rima – 7 c klasės vadovė
Valuckienė Vilija – 8 a klasės vadovė
Kasiliauskienė Jolanta – 8 b klasės vadovė
Melninkaitienė Aida - 8 c klasės vadovė