Klasių vadovai

2020-2021 m. m.

Ambrolaitienė Rima – PUG A priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Janušauskienė Rasa – PUG B priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Čepauskienė Lina - PUG C priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Klėtkienė Daiva - PUG D  priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Tverijonienė Raimonda - PUG E priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Tamašauskienė Ligita - 1a klasės vadovė
Paulauskienė Rasa - 1b klasės vadovė
Žilienė Gražina - 1c klasės vadovė
Kerpė Deimantė – 1d klasės vadovė
Baranauskienė Edita - 2a klasės vadovė
Urbanavičienė Inga -2b klasės vadovė
Urbutienė Rasa - 2c klasės vadovė
Ingrida Ignatavičienė – 2d klasės vadovė
Gavėnienė Ramutė - 3a klasės vadovė
Krapavickienė Roma - 3b klasės vadovė
Skrodenienė Rasvita - 3c klasės vadovė
Bušeikienė Virginija - 3d klasės vadovė
Bredelienė Ligita - 4a klasės vadovė
Piliukaitienė Nerija - 4b klasės vadovė
Martinavičienė Gražina - 4c klasės vadovė
Kiliokaitienė Danutė – 5a klasės vadovė
Skulskienė Rima – 5b klasės vadovė
Lebrikienė Rima – 5c klasės vadovė
Valuckienė Vilija – 6a klasės vadovė
Kasiliauskienė Jolanta – 6b klasės vadovė
Melninkaitienė Aida - 6c klasės vadovė
Danienė Daiva - 7a klasės vadovė
Sandra Lėkytė - 7b klasės vadovas
Lina Tekorienė - 7c klasės vadovė
Ugianskienė Lina – 8a klasės vadovė
Zobėlienė Lina – 8b klasės vadovė
Petkuvienė Jolita – 8c klasės vadovė