Mokyklos taryba

Progimnazijos taryba 2021-10-19 – 2024-10-18 metų laikotarpis

Mokytojų atstovai

Mokinių tėvų atstovai

Mokinių atstovai

Daiva Klėtkienė

Rasa Paulauskienė

Jonas Sabutis – tarybos pirmininko pavaduotojas

Rima Skulskienė – tarybos sekretorė

Lina Tekorienė

Ingrida Armoškienė

Vilma Butkienė

Lina Jomantienė

Kristina Matutienė

Greta Medelienė   - tarybos pirmininkė

Augustė Andriuškevičiūtė (7b kl.)

Ugnė Jakštaitė (6a kl.)

Elinga Juozaitytė (7c kl.)

Grigas Kumpys (7c kl.)

Kornelija Lukošiūtė  (7a kl.

Išrinkta progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 2021  m. rugsėjo 16 d. protokolo Nr. Mp-9

Išrinkta progimnazijos tėvų bendramokykliniame susirinkime 2021 rugsėjo 28 d. protokolo Nr. 1

Išrinkta progimnazijos mokinių taryboje 2021 m. rugsėjo 22 d. protokolo Nr. Vt-2.

 

Pirmajame naujai išrinktos progimnazijos tarybos posėdyje 2021 m.  spalio 19 d. pirmininke išrinkta Greta Medelienė, pavaduotoju Jonas Sabutis, sekretore Rima Skulskienė.

 

Progimnazijos tarybos 2020 metų veiklos planas.

Progimnazijos tarybos posėdis 2021 m. sausio 28 d.

Progimnazijos taryba 2018 – 2021 metų laikotarpis

Mokytojų atstovai Mokinių tėvų atstovai Mokinių atstovai

Tarybos sekretorė 

Aida Melninkaitienė 

Rasa Paulauskienė 

Daiva Poškienė 

Fabijonas Srugys 

Lina Zobėlienė 

Tarybos pirmininkė 

Dorota Ivanauskienė (5c kl.)

Pavaduotojas 

Tadas Pauparis (3a,8a)

Greta Medelienė (6b,7b)

Viktorija Paulikienė (4b)

Ingrida Armoškienė (1a)

Gabija Gedeikytė 

Tautvilė Motuzaitė 

Titas Mozūraitis 

Jokūbas Raziūnas 

Ana Marija Runzaitė 

Išrinkta progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje   2018 m. rugpjūčio 31 d.  Išrinkta progimnazijos tėvų susirinkime 2018 m. rugsėjo 6 d. Išrinkta progimnazijos mokinių taryboje 2018 m. rugsėjo 12 d. 

 

2018 m. spalio 3 d. vykusiame progimnazijos tarybos posėdyje tarybos pirmininke išrinkta Dorota Ivanauskienė, pavaduotoju Tadas Pauparis, sekretore Aida Melninkaitienė. 

 

Tarybos svarstyti klausimai ir nutarimai

2018 m.

Birželio 11 dieną įvyko Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl progimnazijos tarybos nuostatų tvirtinimo.

2. Dėl mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2018–2019 m. m.

NUTARTA:

1. Visų dalyvaujančių narių sutarimu pritarti progimnazijostarybos nuostatų projektui. 

2.Visų dalyvaujančių narių sutarimu pritarti progimnazijosmokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2018–2019 m. m projektui.

Vasario 12 dieną įvyko Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1.     Dėl progimnazijos 2017 metų lėšų naudojimo. 

2.     Dėl progimnazijos 2018 metų biudžeto. 

3.     Dėl švietimo įstatymo pakeitimų įgyvendinimo. 

4.     Dėl progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų. 

5.     Kiti klausimai.  

NUTARTA: Visų dalyvaujančių narių sutarimu pritarti progimnazijos Direktoriaus lėšų panaudojimo ataskaitai; pritarti progimnazijos 2018 metų biudžeto projektui; diskutuoti dėl naujos progimnazijos tarybos sudėties ir iki birželio mėnesio parengti naujus nuostatus bei organizuoti rinkimus; pritarti atnaujintiems elektroninio dienyno tvarkymo nuostatams.

Tarybos svarstyti klausimai ir nutarimai

2017-10-18

Spalio 18 dieną įvyko Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl progimnazijos tarybos veiklos plano 2017–2018 m. m.

2. Kiti klausimai, progimnazijos tarybos narių siūlymai. 

NUTARTA: Pritarti progimnazijos tarybos planui. Teikti siūlymą progimnazijos administracijai nupirkti Įgarsinimo aparatūrą. Prižiūrėti, kad atsakingi darbuotojai sutvarkytų berniukų ir mergaičių tualetus, persirengimo kambarius. Kreiptis į tėvelius ir prašyti, kad  rytais neužstatytų mokyklos  vidinio kiemelio savo automobiliais.

 Tarybos svarstyti klausimai ir nutarimai

  2017-06-08
  Birželio 8 dieną įvyko Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos Tarybos posėdis.
  DARBOTVARKĖ:
  1. Dėl progimnazijos ugdymo plano 2017–2018 ir 2018–2019 m. m.
  2. Dėl progimnazijos veiklos plano 2017–2018 m. m.
  3. Dėl progimnazijos strateginio plano 2017–2020 m. m.
  4. Dėl mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo.
  5. Kiti klausimai, progimnazijos tarybos narių siūlymai.
  NUTARTA: Daugumos narių sutarimu pritarti progimnazijos ugdymo plano, veiklos plano, strateginio plano bei mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo projektams, o spalio mėnesį nuspręsti dėl spintelių mokiniams pirkimo.