Mokyklos taryba

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos veiklos planas 2023 metams. 

Progimnazijos taryba 2021-10-19 – 2024-10-18 metų laikotarpis

Mokytojų atstovai

Mokinių tėvų atstovai

Mokinių atstovai

Daiva Klėtkienė

Rasa Paulauskienė

Jonas Sabutis – tarybos pirmininko pavaduotojas

Rima Skulskienė – tarybos sekretorė

Lina Tekorienė

Ingrida Armoškienė

Vilma Butkienė

Lina Jomantienė

Kristina Matutienė

Greta Medelienė   - tarybos pirmininkė

Augustė Andriuškevičiūtė (7b kl.)

Ugnė Jakštaitė (6a kl.)

Elinga Juozaitytė (7c kl.)

Grigas Kumpys (7c kl.)

Kornelija Lukošiūtė  (7a kl.

Išrinkta progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 2021  m. rugsėjo 16 d. protokolo Nr. Mp-9

Išrinkta progimnazijos tėvų bendramokykliniame susirinkime 2021 rugsėjo 28 d. protokolo Nr. 1

Išrinkta progimnazijos mokinių taryboje 2021 m. rugsėjo 22 d. protokolo Nr. Vt-2.

 

Pirmajame naujai išrinktos progimnazijos tarybos posėdyje 2021 m.  spalio 19 d. pirmininke išrinkta Greta Medelienė, pavaduotoju Jonas Sabutis, sekretore Rima Skulskienė.