direktorius

Progimnazijos direktorius Remigijus Masteika (II vadybinė kategorija, istorijos mokytojas metodininkas).

Gyvenimo aprašymas.

 

ausra bambaliene

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Aušra Bambalienė ( II vadybinė kategorija, lietuvių k. mokytoja metodininkė).

 

pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Mėlinauskienė ( II vadybinė kategorija, lietuvių k. mokytoja metodininkė).

 judita prialgauskaite

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Judita Prialgauskaitė (anglų kalbos mokytoja metodininkė).