LOGOPEDĖ RŪTA KAMINSKIENĖ

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Išsiaiškina kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis; numato kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus; dirba individualiai ir grupėmis; pataria ir konsultuoja tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius,siekiant geresnių rezultatų.

Darbo laikas

2016-2017 m. m.

107 kabinetas

ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS
7.30– 16.40 7.30– 16.40

Pietų pertrauka

10.35 – 11.05

Pietų pertrauka

10.35 – 11.05

Tiesioginis darbas su mokiniais

ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS

7.30-8.00

Tėvų konsultavimas

7.30-8.00

Tėvų konsultavimas

8.00– 15.30

Logopediniai užsiėmimai

8.00– 15.30

Logopediniai užsiėmimai

Pietų pertrauka

10.35 – 11.05

Pietų pertrauka

10.35 – 11.05