Priėmimo tvarka

Nuo 2020 m. kovo 2 d. progimnazijoje priimami prašymai į 1-ą  klasę. Būtina turėti vaiko gimimo liudijimą.

 Informuojame, kad 2020 m. vasario 26 d.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše patvirtintas centralizuotas mokinių priėmimas tik į priešmokyklinio ugdymo grupes. Į pirmąsias klases, kaip ir anksčiau, priėmimą vykdys mokykla nuo kovo 1 d.  Atkreipiame dėmesį, kad vaikai, lankę priešmokyklinio ugdymo grupę ne savo aptarnaujamos teritorijos mokykloje, pirmenybės mokytis tos pačios mokyklos 1 klasėje neturi ir gali pretenduoti tik į laisvas vietas.

Informacija dėl mokinių priėmimo į 1 klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2020 metais.

----------------------------------

-----------------------------------

Papildoma informacija teikiama tel. 8 446 62492 kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aušrą Bambalienę.