Vizija, misija

Progimnazijos vizija

  • ATRADIMŲ IR SĖKMĖS MOKYKLA

Progimnazijos vertybės

  • PAREIGINGUMAS
  • TOLERANTIŠKUMAS
  • KŪRYBIŠKUMAS
  • ŽINGEIDUMAS
  • ATVIRUMAS

Progimnazijos misija

  • Mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies programų ugdymą, pagrįstą sistemingomis žiniomis ir kūrybiškumu.

Progimnazijos filosofija

  • Dėmesys kiekvienam.