Graikija – netradicinių ugdymo erdvių šalis

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos įgyvendinamas Erasmus+ projektas ,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ atvėrė puikias galimybes kvalifikacijos kėlimui, anglų kalbos žinių gilinimui. Graikijoje vasario mėn. efektyvios mokyklos kūrimu ir jos valdymu domėjosi ir kompetencijas gilino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Bambalienė, o netradicinių erdvių panaudojimu mokinių ugdymui domėjosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Prialgauskaitė. Šie kursai leido suprasti, jog kiekvienas mokinys gali mokytis, kiekvienu mokytoju, jeigu jis turi reikalingą išsilavinimą, būtina pasitikėti, labiausiai nuo mokyklos vadovo priklauso emocinės aplinkos kūrimas mokykloje. Sužavėjo visapusiška pagarba ir parama vienas kitam, be galo didelis graikų svetingumas ir mokėjimas reprezentuoti savo šalį.

Graikijos švietimo sistema yra trijų pakopų: pradinis, vidurinis, aukštasis mokslas. Pradinis mokymas pradedamas 1 klasėje ir baigiamas 6-oje, mokinius moko tas pats mokytojas. Dėl saugumo mokyklos rakinamos arba yra aptvertos. Lankymasis mokykloje leido suprasti, jog informacinės technologijos nėra jų stiprioji pusė. Mokyklose nėra elektroninio dienyno, tėvai atvykdami į mokyklą privalo patys domėtis mokinio pasiekimais. Visose Graikijos mokyklose mokomasi iš vienodų vadovėlių, netgi turi sutapti mokomojo dalyko puslapiai. Labai daug graikų literatūros, istorijos, biologijos pamokų vyksta ne mokykloje, o Akropolyje, amfiteatruose, šventyklose ir prie kitų senovinių pastatų liekanų, kurios mena garbingą Atėnų istoriją. Kursuose įgyta labai daug patirties, kaip planuoti integruotas netgi 3 dienų pamokas-išvykas netradicinėse erdvėse, kurios mokiniams tampa neįkainuojama edukacine patirtimi. Sužavėjo graikų patriotiškumas – mokyklose kūno kultūros mokytojai moko šokti tautinius šokius, pavyzdžiui, su graikų mokiniais šokome ,,Sirtaki“, per muzikos pamokas dažniausiai dainuoja graikų liaudies dainas. Efektyvus mokyklos valdymas suvokiamas kaip integruotas, bendradarbiavimu grįstas ugdymas, kai kiekvienas dalyvaujantis šiame procese puikiai jaučiasi ir gali visapusiškai save realizuoti.

Graikija – vienintelė tokia netradicinių ugdymo erdvių šalis, kurios istorijos nereikia perpasakoti mokytojams, kadangi vaikai jau nuo mažens žino savo šalies istoriją. Žavi ir tai, jog šeima graikams – pati didžiausia vertybė, kurią perduoda iš kartos į kartą. Sugrįžus į Lietuvą neįmanoma užmiršti varpų gaudesio sekmadienio rytą sėdint ant Akropolio kalno ir jo bei Agoros naktinio žavesio. Vis dar girdisi vėjo gūsiai Pelenų dieną, kai šeimos su vaikais šią dieną minėdamos prie Viduramžio jūros skraidina aitvarus, o šie ramiai ir spalvingai plevena dangaus žydrynėje...

Aušra Bambalienė,

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danija – laimingų žmonių šalis

 

Danija, Esbjerg Sønderrisskolen Aura

2017 gruodžio 4-8 d.d.

Mes, mokytojos Lina Ugianskienė ir Roma Krapavickienė,  savaitę lankėmės Danijoje, Esbjergo  miesto pagrindinėje Sonderrisskolen mokykloje. Tarptautinės programos Erasmus+ ,,Išmani mokykla-išmanus mokinys“ projektas suteikė galimybę  pamatyti kuo ir kaip gyvena Danijos mokiniai ir mokytojai.

Pirmasis  skirtumas, kurį pastebėjome dar neįžengę į mokyklą, gausybė dviračiais važiuojančių vaikų. Kaip vėliau sužinojome, jais į mokyklą vyksta visi mokiniai nuo pirmoko iki devintoko, nepriklausomai nuo oro sąlygų ir metų laiko. Mus pasitikęs mokyklos direktorius Jan Wittrup pristatė mokytojams, mielai pavedžiojo po didžiulę mokyklą, kurioje mokosi 1600 mokinių. Nustebino didelis dėmesys mokinių ir mokytojų buities sąlygoms: daugybė virtuvėlių su  įranga kiekvienoje klasėje, koridoriuje, mokytojų kambaryje. Pradinukų korpusuose stovi skalbyklės ir džiovyklės, nes 1-3 klasių mokiniams pertraukas privaloma leisti lauke, nepaisant oro sąlygų. Visi kabinetai aprūpinti išmaniaisias televizoriais, o 5-9 klasių mokiniai mokosi  naudodamiesi skaitmeniniais vadovėliais ir pratybomis. Dauguma mokinių į mokyklą atsineša savo nešiojamąjį kompiuterį.

Projekto metu stebėjome pamokas 3-7 klasėse, bendravome su mokytojais, mokyklos administracija, projekto organizatore Lisbeth Kodal, dalyvavome mokyklos bendruomenei skirtame Kalėdiniame mokinių koncerte, kuris vyko neįprasto grožio ir modernios architektūros šv. Nicholo bažnyčioje. Mokytojos supažindino su kalbų mokymo programomis, kurios susietos su užsienio kalbų elektroniniais vadovėliais, stebėjome muzikos ir dainavimo integravimą į kalbų mokymą, kūrybišką ir žaismingą vaidinimo arba rolių atlikimo metodo panaudojimą mokant užsienio kalbų, mokomųjų žaidimų, kitus kalbos formas ir leksiką įsiminti ir komunikaciją skatinančius metodus.

Mus, kaip mokytojas, sužavėjo ne tik mokinių aprūpinimas kompiuteriais, mokymo aplinkomis, puikiai diferencijuojančiomis mokymo medžiagą ir pateikiančioms mokiniams reikalingo lygio užduotis, bet ir mokinių vidinė kultūra, gebėjimas klausytis, kelti ranką, kalbėti tik mokytojui leidus, pagarbiai elgtis vienam su kitu bei su suaugusiais. Stebino labai aukšta mokymosi motyvacija, kurią, tikriausiai, įtakoja tėvų dėmesys, vertinimo, mokinių pažangos stebėjimo bei egzaminų sistema. Visur jautėme kiekvieno atsakomybę už savo veiksmus, administracijos ir tėvų pasitikėjimą mokytoju.

Popietes skyrėme Jutlandijos krašto pažinimui. Apsilankėme seniausiame Danijos mieste Ribe, kuriam jau 1307 metai, Šiaurės jūroje esančioje Romo saloje, jos gamtos muziejuje, Esbjergo jūrų muziejuje. Tai švelnaus jūrinio klimato šalis, kur veši didžiuliai rododendrų krūmai ir kiti visžaliai augalai. Gyvena labai linksmi, paprasti, mandagūs ir užsigrūdinę žmonės. Tokiais auklėja ir savo vaikus.

Po savaitės viešnagės supratome, kodėl Danija – laimingų žmonių šalis.

Pradinių klasių mokytoja Roma Krapavickienė, vokiečių, rusų kalbų mokytoja Lina Ugianskienė

Kvalifikacijos kėlimo kursai Prahoje

 

Įgyvendinant ERASMUS+ ,,Išmani mokykla - išmanus mokinys“ projekto programos veiklas, rugsėjo 24-30 dienomis Prahoje vyko kvalifikacijos kėlimo kursai: ,,Darbas su specialiųjų poreikių vaikais“ ir ,,IT panaudojimas pamokose“.  Kursuose buvo 9 dalyviai iš 6 šalių: Graikijos, Latvijos, Lietuvos, Vokietijos, Austrijos ir Airijos. Kursus vedė Pavla, Magda, Andrea ir Morgan iš Čekijos. Daug sužinojome apie mokymo panašumus ir skirtumus Europoje. Mokėmės dirbti su Moodle programa, kūrėme savo  internetinę svetainę, susipažinome su specialiųjų poreikių mokinių psichinėmis, emocinėmis problemomis, jų galimybėmis. Dalinomės patirtimi, kaip dirbti ir bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais, kaip bendradarbiauti su jų šeimomis.  Taip pat turėjome puikią galimybę pažinti kitas kultūras, dirbti ir bendrauti su kitais kursų dalyviais. Vakarais buvo galima artimiau susipažinti su Prahos senamiesčiu, Rotušės aikšte, Prahos pilimi, astronominiu laikrodžiu. Lankytasi ant garsiojo Karlo tilto. Pamatėme net 600 metų statytą šv. Vito katedrą, šv. Vaclavo koplyčią, garsiąją Paskutiniojo teismo mozaiką. Aplankėme Auksinę gatvelę, kur kažkada gyveno tvirtovės sargybiniai. Pasivaikščiojome šalia rūmų esančioje terasoje, nuo kurios atsivėrė nuostabus vaizdas į Prahos senamiestį.

Mokytojos R. Skrodenienė ir R. Gavėnienė

Didžiulė patirtis ir inovacijos ugdymo procese

 

Spalio 2–7 dienomis informacinių technologijų mokytoja Sigita Macienė ir matematikos mokytoja Lina Zobėlienė dalyvavo Portugalijoje vykusiuose kursuose ,,Kūrybiškumo ir inovacijų stiprinimas klasėje“, ,,Mobiliųjų priemonių naudojimas ugdymo procese“ , kuriuos finansavo Europos Sąjunga įgyvendinant laimėtą Erasmus+ ,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ projektą.

Įdomios paskaitos, praktiniai užsiėmimai, portugalų gyvenimo būdo bei kultūros pajautimas,  paliko įspūdį bei smagius prisiminimus. Džiaugiamės galėjusios aplankyti keletą įžymių Portugalijos vietų, paragauti jų nacionalinių patiekalų.

Grįžome su naujomis idėjomis, kuriomis mielai pasidalinsime su savo kolegomis, bei pritaikysime savo pamokose.

Mokytojos L. Zobelienė ir S. Macienė

Tarptautiniai mokymai Italijoje

 

 Erasmus+  ,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ projektas (mobilumas mokymosi tikslams), suteikė galimybę mums, mokytojoms Vilmai Venckienei ir Rasai Paulauskienei, išvykti į pietų Italijos miestelį Soverato, kur vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokymas – tai komunikacija, inovacijos ir mokymosi procesas per patyrimą (praktines užduotis), kurios vyksta lauke“ bei ,,Komandos formavimas, kuriant bendradarbiavimo projektus".

Kartu su kitais kursų dalyviais iš Latvijos, Estijos, Kroatijos, Rumunijos, Lenkijos nagrinėjome EU švietimo dokumentus, susipažinome su Italijos švietimo sistema, diskutavome apie XXI amžiaus mokytojui būtinas kompetencijas, dalinomės patirtimi, kaip ugdymo procese naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, leidžiančios paįvairinti ugdymo procesą, jį individualizuoti. Taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose, stebėjome pamokas, bendravome su moksleiviais ir pristatėme Lietuvos švietimo sistemą bei skleidėme savo gerąją patirtį, vedėme atviras-integruotas pamokas Soverato ,,Saluto Maria Ausiliatrice“ katalikiškos mokyklos 2 ir 4 klasių mokiniams.

Mokymų savaitė buvo turininga, produktyvi ir naudinga. Be kompetencijų tobulinimo – tai buvo puiki proga iš arčiau pažvelgti į Kalabrijos regioną, kurio vakarų krantus skalauja Tirėnų, o rytinius – Jonijos jūra.

 Mokytojos R. Paulauskienė ir V. Venckienė