METODINĖ TARYBA

2016-2019 m.

Aušra Bambalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė.

Ligita Tamašauskienėpriešmokyklinių grupių ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė – narė.

Jolanta Kasiliauskienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė.

Rima Skulskienė, anglų, rusų, vokiečių kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė.

Lina Zobėlienė, matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė.

Vilija Valuckienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė.

Rasa Savickienė, menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – narė.

Lina Ugianskienė, klasių vadovių metodinės grupės pirmininkė – narė.