TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ

S Ą R A Š A S  2016/2017M.M.

2016 mokytojai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas Dėstomas dalykas Specialybė Kategorija
 1.  
Remigijus Masteika direktorius istorija metodininkas
 1.  
Mėlinauskienė Gražina

lietuvių kalba

direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui

lietuvių kalba metodininkė
 1.  
Bambalienė Aušra

lietuvių kalba

direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui

lietuvių kalba metodininkė
 1.  
Vilma Venckienė

direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui

 

kultūrinio darbo organizavimas vyr. mokytoja
 1.  
Grigaravičienė Nijolė tikyba rusų kalba, etika vyr. mokytoja
 1.  
Poškienė Daiva

tikyba,

pailginta darbo grupė

soc.mokslai,

pradinės klasės

vyr. mokytoja
 1.  
Kalvanienė Tatjana tikyba chorinis dirigavimas mokytoja
 1.  
Kasiliauskienė Jolanta lietuvių kalba lietuvių kalba metodininkė
 1.  
Milkintienė Vida lietuvių kalba lietuvių kalba metodininkė
 1.  
Bajorienė Janina anglų kalba anglų kalba metodininkė
 1.  
Prialgauskaitė Judita anglų kalba

pradinės klasės,

anglų kalba

vyr. mokytoja (prad. kl.); anglų-metodininkė
 1.  
Melninkaitienė Aida anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja
 1.  
Skulskienė Rima anglų kalba anglų kalba metodininkė
 1.  
Valinčienė Birutė rusų kalba rusų kalba metodininkė
 1.  
Ugianskienė Lina

vokiečių kalba

rusų kalba

vokiečių kalba

rusų kalba

metodininkė

metodininkė

 1.  
Zobėlienė Lina matematika matematika metodininkė
 1.  
Baltrušaitienė Vida matematika matematika metodininkė
 1.  
Macienė Sigita informacinės technologijos matematika, informacinės technologijos metodininkė
 1.  
Trumpaitis Vaidas informacinės technologijos informacinės technologijos vyr. mokytojas
 1.  
Lukoševičienė Lina geografija geografija vyr. mokytoja
 1.  
Ramanauskienė Dalija fizika fizika, astronomija metodininkė
 1.  
Pocienė Asta chemija

pradinės klasės,

chemija

vyr. mokytoja

(chemija)

 1.  
Rima Lebrikienė biologija biologija vyr. mokytoja
 1.  
Valuckienė Vilija istorija istorija metodininkė
 1.  
Pažereckienė Daiva istorija istorija metodininkė
 1.  
Peldžiuvienė Adolfina muzika muzika vyr. mokytoja
 1.  
Petkuvienė Jolita dailė dailė vyr. mokytoja
 1.  
Danienė Daiva technologijos

pradinės klasės,

technologijos

metodininkė
 1.  

Fabijonas Srugys

 

technologijos technologijos metodininkas
 1.  
Norušienė Evelina

papildomas ugdymas

pailginta darbo grupė

technologijos vyr. mokytoja technologijų
 1.  
Dervinskienė Donata papildomas ugdymas pradinis ugdymas

vyr. mokytoja

neformalus ugdymas

 1.  

Sabutis Jonas

 

kūno kultūra kūno kultūra mokytojas ekspertas
 1.  

Savickienė Rasa

 

kūno kultūra kūno kultūra metodininkė
 1.  
Martinavičienė Gražina pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Ambrolaitienė Rima priešmokyklinė grupė pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Bredelienė Ligita pradinės klasės pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Paulauskienė Rasa pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Tamašauskienė Ligita pradinės klasės pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Virginija Bušeikienė pradinės klasės pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Nerija Piliukaitienė pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Urbutienė Rasa pradinės klasės pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Baranauskienė Edita pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Gavėnienė Ramutė pradinės klasės

pradinės klasės,

anglų kalba

metodininkė
 1.  
Žilienė Gražina pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Skrodenienė Rasvita pradinių klasės

pradinės klasės,

anglų kalba

metodininkė
 1.  
Krapavickienė Roma pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
 1.  
Urbanavičienė Inga

pradinės klasės

 

pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Statkienė Valerija priešmokyklinė grupė, pailg.darbo gr. pradinės klasės vyr.mokytoja
 1.  
Kaminskienė Rūta logopedė logopedė metodininkė
 1.  
Mališauskaitė Livija spec. pedagogė spec. pedagogas, logopedė spec. pedagogė
 1.  
Jakštienė Reda

socialinė

pedagogė

 

socialinis pedagogas  vyr. soc. pedagogė
 1.  
Linaburgienė Danguolė

neformalusis

ugdymas, šokių vadovė

fizika,

trenerio kvalifikacija

mokytoja
 1.  
Balčiuvienė Loreta

neformalusis

ugdymas

(molinukai)

pradinės klasės vyr. mokytoja
 1.  
Bauža Kęstutis

neformalusis ugdymas

(šaudykla)

kūno kult. mokytojas  
 1.  
Ramanauskaitė Eglė psichologė psichologas II kateg. psichologė