TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ

S Ą R A Š A S  2018/2019 M.M.

mokytojai 2019

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Specialybė Kategorija
Remigijus Masteika direktorius

istorija

švietimo vadyba

metodininkas

II vadovo vad. kat.

Mėlinauskienė Gražina

lietuvių kalba

dir. pavaduotoja ugdymui

lietuvių kalba

metodininkė

II vadovo vad. kat.

Bambalienė Aušra

lietuvių kalba

dir. pavaduotoja ugdymui

lietuvių kalba

metodininkė

II vadovo vad. kat.

Prialgauskaitė Judita

anglų kalba

dir. pavaduotoja ugdymui

anglų kalba metodininkė
Grigaravičienė Nijolė tikyba rusų kalba, etika vyr. mokytoja
Poškienė Daiva

Tikyba pradinėse klasėse

pailgintos dienos darbo grupė

prad. kl. mokyt.

socialiniai mokslai

vyr. mokytoja
Kalvanienė Tatjana tikyba chorinis dirigavimas mokytoja
Kasiliauskienė Jolanta lietuvių kalba lietuvių kalba metodininkė
Milkintienė Vida lietuvių kalba lietuvių kalba metodininkė
Vilma Venckienė

bibliotekininkė

neformalusis švietimas

žmogaus sauga

kultūrinio darbo organizavimas

vyr. mokytoja

Melninkaitienė Aida anglų kalba anglų kalba metodininkė
Skulskienė Rima anglų kalba anglų kalba metodininkė
Kiliokaitienė Danutė anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja
Valinčienė Birutė rusų kalba rusų kalba metodininkė
Ugianskienė Lina

vokiečių kalba

rusų kalba

vokiečių kalba

rusų kalba

metodininkė

metodininkė

Zobėlienė Lina matematika matematika metodininkė
Baltrušaitienė Vida matematika matematika metodininkė
Macienė Sigita informacinės technologijos matematika, informacinės technologijos metodininkė
Trumpaitis Vaidas informacinės technologijos informacinės technologijos vyr. mokytojas
Lukoševičienė Lina geografija geografija vyr. mokytoja
Zinkienė Aušra fizika fizika, matematika mokytoja
Pocienė Asta chemija

pradinės klasės

chemija

vyr. mokytoja

(chemija)

Rima Lebrikienė biologija zooinžinierius-pedagogas metodininkė
Valuckienė Vilija istorija istorija metodininkė
Pažereckienė Daiva

istorija, etika

pailgintos dienos darbo grupė

istorija metodininkė
Peldžiuvienė Adolfina muzika muzika vyr. mokytoja
Petkuvienė Jolita dailė dailė vyr. mokytoja
Danienė Daiva technologijos

Pradinės klasės

technologijos

metodininkė

Fabijonas Srugys

technologijos technologijos metodininkas
Norušienė Evelina

Neformalusis švietimas

pailgintos dienos darbo grupė

mokytojo padėjėja

technologijos vyr. mokytoja
Sabutis Jonas kūno kultūra kūno kultūra ekspertas
Savickienė Rasa kūno kultūra kūno kultūra metodininkė
Martinavičienė Gražina pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Ambrolaitienė Rima priešmokyklinė grupė pradinės klasės vyr. mokytoja
Bredelienė Ligita pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Paulauskienė Rasa pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Tamašauskienė Ligita pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Virginija Bušeikienė pailginta grupė pradinės klasės vyr. mokytoja
Nerija Piliukaitienė pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Urbutienė Rasa pradinių kl. mokytoja pradinės klasės vyr. mokytoja
Baranauskienė Edita pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Gavėnienė Ramutė pradinės klasės

pradinės klasės,

anglų kalba

metodininkė
Žilienė Gražina pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Skrodenienė Rasvita pradinių klasės

pradinės klasės,

anglų kalba

metodininkė
Krapavickienė Roma pradinės klasės pradinės klasės metodininkė
Urbanavičienė Inga pradinės klasės pradinės klasės vyr. mokytoja
Statkienė Valerija priešmokyklinė grupė, pailgintos dienos darbo grupė pradinės klasės vyr. mokytoja
Kaminskienė Rūta logopedė logopedė metodininkė
Mališauskaitė Livija spec. pedagogas spec. pedagogė, logopedė spec. pedagogė
Jakštienė Reda

socialinis

pedagogas

socialinis pedagogas vyr. soc. pedagogė
Linaburgienė Danguolė neformalusis švietimas, šokių vadovė fizika, trenerio kvalifikacija mokytoja
Balčiuvienė Loreta Neformalusis švietimas pradinės klasės vyr. mokytoja
Ramanauskaitė Eglė psichologas psichologas II kat. psichologė
Didorienė Rasa neformalusis švietimas (teatras) pradinis ugdymas vyr. mokytoja

Urbutė Jolita

neformalusis švietimas

(šokių būrelis)

choreografijos mokytoja metodininkė