Partnerių susitikimas Italijoje

Spalio 21-25 dienomis vyko programos „Erasmus+“ KA2 projekto „EKO-LOGIKA" pirmasis partnerių susitikimas Kalvisano mieste Italijoje. Susitikimo metu projekto partneriai iš Sorės (Portugalija), Volos (Graikija), Odensės (Danija), Kalvisano (Italija) miestų ir mūsų mokyklos projekto kordinatorė Judita Prialgauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Aida Melninkaitienė aptarė svarbiausius projekto klausimus, parengė susitarimus dėl sekančio susitikimo Graikijoje vasario 23-29 d., mokėsi naudotis nauju skaitmeniniu mokymo(si) įrankiu ,,Q-cumber", susipažino su kitų šalių švietimo sistemomis bei lankytinos mokyklos ir vietovės istorija, kultūra.
Laukia įdomi ir prasminga veikla 2019-2021 metais.
ErasmusKA2 Italija
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Judita Prialgauskaitė