Ugdymas karjerai 2018–2019 m. m.

 
Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo turinį eglamentuojančiais dokumentais:
1. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
2. UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. yra derinamas su:
1. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos strateginiu planu.
2. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos veiklos planu.

Skaityti visą dokumentą...