TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

                   1. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

Peržiūrėti visą dokumentą...