2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

III - o ketvirčio balansas už 2018 metus:

II - o ketvirčio balansas už 2018 metus:

I - o ketvirčio balansas už 2018 metus:

IV - o ketvirčio balansas už 2017 metus:

III - o ketvirčio balansas už 2017 metus:

II - o ketvirčio balansas už 2017 metus:

I - o ketvirčio balansas už 2017 metus:

IV - o ketvirčio balansas už 2016 metus:

III - o ketvirčio balansas už 2016 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

 II - o ketvirčio balansas už 2016 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

I - o ketvirčio balansas už 2016 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

IV - o ketvirčio balansas už 2015 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA. 
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA;
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.

 III - o ketvirčio balansas už 2015 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

 II - o ketvirčio balansas už 2015 metus:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS;
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA;
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

IV - o ketvirčio balansas už 2014 metus: 

 III - o ketvirčio balansas už 2014 metus: 

 II - o ketvirčio balansas už 2014 metus: 

 I - o ketvirčio balansas už 2014 metus: 

 IV - o ketvirčio balansas už 2013 metus: 

III - o ketvirčio balansas už 2013 metus: 

II - o ketvirčio balansas už 2013 metus: 

I - o ketvirčio balansas už 2013 metus: 

IV - o ketvirčio balansas už 2012 metus: 

III - o ketvirčio balansas už 2012 metus: 

IV -o ketvirčio balansas už 2011 metus: 

III -o ketvirčio balansas už 2011 metus:

II -o ketvirčio balansas už 2011 metus:

I-o ketvirčio balansas už 2011 metus: 

Metinis balansas už 2010 metus: