TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS

2017-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

PROGIMNAZIJOS VIZIJA

Atradimų ir sėkmės mokykla .

PROGIMNAZIJOS VERTYBĖS

  • Pareigingumas
  • Tolerantiškumas
  • Kūrybiškumas
  • Žingeidumas
  • Atvirumas  

PROGIMNAZIJOS MISIJA 

Mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymą, pagrįstą sistemingomis žiniomis ir kūrybiškumu.

PROGIMNAZIJOS FILOSOFIJA

Dėmesys  kiekvienam.

Peržiūrėti visą dokumentą...