MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJĄ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ši Tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje.
  2. Tvarka parengta vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-313.
  3. Savivaldybės taryba tvirtina Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, nustato mokyklai jos aptarnaujamą teritoriją ir kiekvienais metais iki kovo 31 d. patvirtina, o iki rugsėjo 1 d. patikslina klasių komplektų skaičių, priešmokyklinio ugdymo modelius bei grupių skaičių.

Peržiūrėti visą dokumentą...