Skaitau ir augu

 

 

Skaitymas lavina vaizduotę, kūrybingumą, sugebėjimą įsijausti į kito asmens emocijas, suprasti jo pasaulėjautą. Skaitymas ugdo gebėjimą, vartoti kalbą, formuluoti ir išsakyti savo mintis ir jausmus.

Pradinių klasių mokytoja Rasa Paulauskienė ir bibliotekos vedėja Vilma Venckienė 2b klasės mokiniams bibliotekoje vedė integruotą pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoką ,,Skaitau ir augu“. Pamokos metu mokiniai susipažino su tvarka, knygų skyriais, kaip reikia elgtis su knyga ir kaip ją skaityti. Mokiniai, patogiai įsitaisę bibliotekos patalpose, skaitė savo išsirinktą knygutę, kurią turės pristatyti savo klasės draugams.

Bibliotekos vedėja Vilma Venckienė