Kokybės krepšelis

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (II etapas).
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir
mokyklose.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 – 2023 m.
Projektui skirtos lėšos: 209 296 Eur.
Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas, > patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496.