Administracija

direktoriusRM

Progimnazijos direktorius Remigijus Masteika (II vadybinė kategorija, istorijos mokytojas metodininkas).

Gyvenimo aprašymas.

pavaduotojaAB

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Aušra Bambalienė ( II vadybinė kategorija, lietuvių k. mokytoja metodininkė).

pavaduotojaJP

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Judita Prialgauskaitė (anglų kalbos mokytoja metodininkė).