Administracija

direktoriusRM

Progimnazijos direktorius Remigijus Masteika.

Gyvenimo aprašymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Aušra Bambalienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Judita Prialgauskaitė (anglų kalbos mokytoja metodininkė). 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Deimantė Kerpė

Aidas Janonis Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams.