Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 8-ąją minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną su 1-8 klasių mokiniais kūrybiškai ir jautriai kalbėta apie knygos kelią, spaudos draudimą ir šios šventės svarbą mūsų gyvenime. Įvairios veiklos, kūrybinės užduotys priminė mokiniams skaudų istorinį laikotarpį, kai Lietuvoje buvo draudžiama lietuviška spauda, žmones, kurie steigė ne tik lietuviškas mokyklas, mokė lietuviškai rašyti ir skaityti, bet ir rašė, leido knygas, jas gabeno per sieną rizikuodami savo gyvybe.        Šią dieną 1-4 klasių mokiniai žiūrėjo istorinius filmus ir aptarė jų svarbą mūsų istorijai, stropiai darbavosi kūrybinėse dirbtuvėlėse: gamino perskaitytų knygų plakatus, gamino iliustracijų knygas, demonstravo inscenizacijas pagal literatūros kūrinius progimnazijos draugams, dalyvavo Kahoot viktorinose, organizavo skaitymo pikniką ir parodą ,,Kokias knygas skaitė mūsų seneliai?“ Daug 5-8 klasių mokinių išmonės pareikalavo skambiausia ir smagiausia veikla – dainuojamosios poezijos kūrinio interpretacija, jos pristatymas. Mokykloje suskambo ne tik gerai žinomų poetų eilės, tapusios dainomis, bet ir rimti patriotiniai kūriniai, kuriuos atlikti buvo nemažas iššūkis (spauskite, norėdami išgirsti ir pamatyti). Viena iš svarbiausių  šios dienos veiklų buvo visų 1-8 klasių mokinių 29 perskaitytų knygų reklamų pristatymas progimnazijos bibliotekoje sukuriant parodą ir ją lankant (paspauskite, norėdami pamatyti).  Nudžiugino mokinių, mokytojų kūrybiškumas reklamuojant perskaitytas knygas, kadangi šioje parodoje galėjome išvysti stendinius plakatus, skirtukus, dėlionių ir iliustracijų knygas, knygų veikėjų portretus, netgi pačių pagamintas knygas arba sukurtas elektronines knygas http://storyjumper.com/go/32sj7n3r . Diena buvo gausi veiklų ir emocijų, žinių ir idėjų.