Interaktyviame  forume ,,Atiduok Tėvynei, ką privalai"

,,Manau, kad tie lietuviai, kurie buvo tų įvykių sūkuryje, turėjo būti labai ištvermingi, nepalaužiami, drąsūs. Aš jais didžiuojuosi!“ (Ignas Norkus)

 

2018 m. balandžio 27 d.Klaipėdos „Aukuro" gimnazijoje  vyko respublikinis interaktyvus forumas ,,Atiduok Tėvynei, ką privalai", skirtas partizanams atminti. Martyno Mažvydo progimnazijos 7 a klasės mokiniai Gabija  Gedeikytė, Eitvydė Petkutė, Henrikas Zongaila pristatė ilgalaikį integruotą istorijos, matematikos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų projektą ,,Atmintis gyva” (mokytojos V. Valuckienė,  A. Bambalienė, V. Baltrušaitienė,  S. Macienė). Mažvydiečių nuoširdus, vaizdus  ir unikalus pranešimas sudomino forumo dalyvius. Šaunuoliai septintokai!

Mokytoja Vida Baltrušaitienė