Vizitas Graikijoje, Atėnuose

 

Įgyvendinant programos Erasmus+ projektą „Atradimai ir sėkmės“ Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytojos Danutė Kiliokaitienė ir Aida Melninkaitienė dalyvavo  kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie birželio 5-10 dienomis vyko Atėnuose, Graikijoje.
Kursų metu kalbėta apie įtraukųjį ugdymą,  darbą su specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais, susipažinta su strategijomis, padedančiomis sėkmingai dirbti. Mokytojos taip pat sužinojo, kaip valdyti konfliktus kuriant stiprią klasės kultūrą, atliko praktines veiklas, kurios galėtų  parengti mokinius, kaip aktyvius piliečius, efektyviai dalyvauti demokratinėje visuomenėje.
Kursų metu ne tik įgyta naujų žinių bei įgūdžių, bet ir susipažinta su Atėnų kraštovaizdžiais, kurie paliko neišdildomą įspūdį. 
 
Anglų kalbos mokytojos Aida ir Danutė