Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 1–405 sprendimu, vaikai į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami centralizuotai Tauragės rajono savivaldybėje.

Vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (atvykę į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių arba elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt). Tėvai (globėjai), pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą, informaciją apie vietą eilėje gali rasti Tauragės rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.taurage.lt, prisijungę prie IIVREP (nurodydami vaiko asmens kodą). Tėvus (globėjus) apie vaikų priėmimą į švietimo įstaigą registruotu laišku informuoja įstaigos vadovas, papildomai – IIVREP tėvų nurodytu elektroniniu paštu.

Detalesnė informacija ir prašymo forma pateikiama Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraše, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1–40.

Peržiūrėti visą dokumentą...

Papildoma informacija teikiama tel. 8 446 62492 kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją
ugdymui Aušrą Bambalienę.