Pirmojo vizito įspūdžiai iš saulėtos Graikijos

 

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje įgyvendinamas KA 229 Erasmus+ projektas EKO-LOGIKA atvėrė puikias galimybes susipažinti, įvardinti ir išanalizuoti, kaip prie gamtos išsaugojimo gali prisidėti kiekvienas mūsų žemės žmogus. 

 Projekto pirmasis etapas vyko Graikijos Volos mieste vasario 24–28 dienomis. Įgyvendinant projektą pradėtos vykdyti bendros veiklos su partneriais iš Graikijos, Italijos, Danijos, Portugalijos ir Lietuvai atstovaujančios mūsų Martyno Mažvydo progimnazijos. Vizite dalyvavo penki mūsų progimnazijos šeštokai: Brigita Ivanauskaitė, Pijus Bambalas, Viltė Kasnauskaitė, Emilija Dirmantaitė, Titas Valinčius, progimnazijos direktorius Remigijus Masteika, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Prialgauskaitė, pradinių klasių katalikų tikybos mokytoja Daiva Poškienė.

Projekto dalyvių susipažinimu, šalių prisistatymu, dovanėlių apsikeitimu, sirtakio šokio mokymusi prasidėjusios penkių dienų veiklos parodė, kad  ne tik suaugusieji, bet ir vaikai visame pasaulyje siekia gyventi švaresnėje ir saugesnėje aplinkoje. Projekto dalyviai noriai dalyvavo kūrybinėje veikloje ir  iliustravo ekologines bei aplinką teršiančias vietas. Graikijos mokinių vaidinimas apie Visatą ir ERASMUS+ projekto EKO-LOGIKA partnerių mintys apie gamtos saugojimą patvirtino, kad jaunoji karta vis labiau atkreipia dėmesį į aplinkosaugos problemas, o suaugusieji imasi priemonių jas spręsti. Aplankę Volos miesto rotušę, restauruotus bei  iki šių dienų naudojamus istorinius miesto pastatus, projekto dalyviai tęsė veiklą apklausdami Volos gyventojus apie taršą, gamtos saugojimą ir ekologiją. Edukacinės veiklos Makrinitsos aplinkosaugos mokslų centre,  prie Karlos ežero praleista diena, regioninio parko muziejuje išklausyta ežero istorija ir jo ekologinė svarba šiuo laikotarpiu visus paskatino aktyviau žvelgti į oro, vandens ir žemės taršą. Daug nepamirštamų įspūdžių paliko ekskursija į Meteorų vienuolynus, kurie įtraukti į  UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Istorijos ir kultūros skaitmeninio projektavimo centre „Meteora“, kuriame žiūrėjome filmą, projekto dalyviai įgijo žinių apie uolienų susidarymo istoriją ir jų formavimosi pokyčius.  

Džiaugiamės, kad dalyvavimas projekto veiklose plečia mokinių tarpkultūrinį suvokimą, tobulina bendravimo užsienio kalba įgūdžius, skatina pažinti kultūrų ir ideologijų skirtumus, o svarbiausia – kartu saugoti visų mūsų Žemę. 

Pradinių klasių katalikų tikybos mokytoja Daiva Poškienė